Marek Laciak

prof. Ing. Marek Laciak, PhD.

Pracovisko: ÚRaIVP
Fakulta: FBERG Technickej univerzity v Košiciach
Pozícia: docent
Adresa: Němcovej 3, 042 00 Košice, č.d. 412
Tel. kontakt: +421 55 602 5175 Fax: +421 55 602 8041
E-mail: marek.laciak@tuke.sk
Osobná web stránka: --
Profesijná oblasť: matematické modelovanie procesov, optimalizácia procesov

Výučba predmetov:

Technická kybernetika, Optimalizácia procesov, Optimálne riadenie, Technologický manažment

Zameranie výskumu:

systémy nepriameho merania v technologických procesoch, podzemné splyňovanie uhlia (UCG proces)

Publikácie vo Web of Science: https://publons.com/researcher/2694333/marek-laciak/