Automatic prediction model builder

Automatická tvorba predikčných matematických modelov s pokročilou optimalizáciou parametrov len na základe vstupných dát.

Automatic prediction model builder

Systém "Automatic prediction model builder" vo forme MATLAB aplikácie s user-friendly používateľským rozhraním je aplikácia umožňujúca "automatickú" resp. manuálnu voľbu štruktúry predikčného modelu pre predpovedanie ekonomických a behaviorálnych dát. Pre účely predikcie boli navrhnuté unikátne matematické modely, pričom pre identifikácu vhodnej štruktúry matematických modelov a identifikáciu parametrov zvolených modelov boli využité algoritmy strojového učenia (ANN), ktoré poskytujú optimálne riešenie pre širokú škálu use-caseov. Implementácia aplikácie do prostredia Cloudu umožňuje portabilitu navrhnutého riešenia.

Vlastnosti

Bez nutnosti programovania

Aplikácia v sebe spája jednoduché používateľské rozhranie pre generovanie matematických modelov na základe vstupných dát a možnosť manuálnej voľby matematického modelu a jeho štruktúry.

Riešenie nezavislé na zariadení alebo OS

Navrhnutá aplikácia je portabilná na ľubovoľné zariadenie bez ohľadu používaného operačného systému.

Pokročilá optimalizácia modelov

Pre optimalizáciu parametrov sú použité alogritmy strojového učenia - preddefinované neurónové siete.

Dosiahnuté výsledky projektu

Riešený projekt bol zameraný na návrh “Automatic prediction builder systému” vo forme aplikácie s user-friendly používateľským rozhraním.

Pre účely predikcie boli navrhnuté unikátne matematické modely (extended short-term linear prediction ESLP a extended long-term linear prediction ELLP) založené na prinípe lineárnej predikcie (LP) rozšírenej o parameter schopný podchytiť sezónnosť v dátach pri oboch navrhnutých modeloch a navyše o parameter “trendového posunu”, schopný zachytiť dlhodobú trendovosť v dátach v prípade použitia ELLP modelu.

Pre identifikáciu rádu lineárneho prediktora (počet použitých vzoriek signálu) a tým pádom štruktúry predikčných modelov a pre identifikáciu “trendového posunu” v prípade ELLP modelu boli využité algoritmy strojového učenia, konkrétne ANN (artificial neural networks) a identifikácia lineárnych parametrov zvolených matematických modelov bola realizovaná prostredníctvom modifikovanej Durbin-Levinsonovej schémy.

Bola vytvorená MATLAB aplikácia “Automatic prediction model builder”, umožňujúca manuálnu alebo “automatickú” voľbu štruktúry predikčného modelu pre predpovedanie ekonomických a behaviorálnych dát, ktorá bola implementovaná do prostredia “lokálneho” Cloudu a verifikovaná na portabilnom zariadení.

Pre účely prezentácie výsledkov a výstupov projektu bola vytvorená webová stránka s informáciami o projektovom zámere, projektovom tíme a samotných výstupoch projektu.

V neposlednom rade, zapojenie mladých ambicióznych ľudí do výskumu je ďalším prínosom projektu, keďže práve oni predstavujú potenciál rozvoja vedy a techniky na Slovensku.

Mobirise

Riešiteľský tím

Ales Jandera
Vývojár
Kristina Hoblakova
Projektový manažér
Martin Muzelak
DevOps
Tomas Skovranek
Analytik

Kontakty

Email

Odpovieme čo najskôr

Telefón

   

Mobirise

Túto prácu podporila Nadácia Tatra banky - Grantový program Digital pre vysokoškolákov pod číslom zmluvy: 2022digVS015.

This site was made with Mobirise theme