Jan Kacur

doc. Ing. Tomáš Škovránek, PhD.

Pracovisko: ÚRaIVP
Fakulta: FBERG Technickej univerzity v Košiciach
Pozícia: docent
Adresa: Němcovej 3, 042 00 Košice, č.d. 504
Tel. kontakt: +421 55 602 5143 Fax: +421 55 602 8041
E-mail: tomas.skovranek@tuke.sk
Osobná web stránka: --
Profesijná oblasť: automatizácia, matematické modelovanie a riadenie procesov a systémov

Výučba predmetov:

Podporné počítačové prostriedky pre riadenie - Control Toolbox, Matematické prostriedky automatizácie, Matematické prostriedky informatizácie, Matematické základy automatizácie a informatizácie, Teória rozhodovania, Štruktúry riadiacich systémov v spracovateľskom priemysle, Priemyselné riadiace systémy, Riadenie nelineárnych systémov a systémov neceločíselného rádu

Zameranie výskumu:

neceločíselný diferenciálny počet a jeho aplikácie v matematickom modelovaní a v riadení systémov a technologických procesov

Publikácie vo Web of Science: https://publons.com/researcher/2157927/tomas-skovranek/