Pobočka SSAKI pri URIVP, Fakulty BERG 


 

SSAKI

 

 

 

Pobočka SSAKI pri URIVP Fakulty BERG TU v Košiciach je jednou z dvoch pobočiek SSAKI a pôsobí na Ústave riadenia a informatizácie procesov Fakulty BERG.
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI), je dobrovoľná, nezávislá a nepolitická spoločenská organizácia. Je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických společnosti (ZSVTS).
Poslaním SSAKI je podpora rozvoja kybernetizácie a informatizácie spoločnosti na Slovensku, vytváraním podmienok pre účelné spájanie  individuálnych a  skupinových odborných záujmov členov  SSAKI  a ich združení.

 

ZSVTS

 

 

 

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické združenie záujmových odborných vedeckotechnických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier.
Bol ustanovený na slovenskom zjazde bývalej Československej vedeckotechnickej spoločnosti dňa 17.3. 1990. Reprezentuje viac ako 30-tisícovú členskú základňu, združenú v 48 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike.
Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky.