Pobočka SSAKI pri URIVP, Fakulty BERG

 

Kontakt

Pobočka SSAKI pri URIVP Fakulty BERG
TU v Košiciach
Němcovej 226/3
040 01 Košice-Sever
Slovenská republika

IČO: 508 67 458
DIČ: 2120609491

Bankové spojenie:
číslo účtu: 4025259156/7500
IBAN: SK83 7500 0000 0040 2525 9156

Tajomník pobočky

doc. Ing. Patrik Flegner, PhD.
Němcovej 226/3
040 01 Košice
tel. +421 55 6025174

2.tajomník pobočky

prof. Ing. Ján Terpák, CSc.
Němcovej 226/3
040 01 Košice
tel. +421 55 6025180

Predseda pobočky

doc. Ing. Marek Laciak, PhD.
Němcovej 226/3
040 01 Košice
tel. +421 55 6025175
>

Podpredseda pobočky

doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Park Komenského 14
040 01 Košice
tel. +421 55 6023146

Hospodárka pobočky

Denisa Balintová
Němcovej 226/3
040 01 Košice
tel. +421 55 6025190