Pobočka SSAKI pri URIVP, Fakulty BERG

 

Ocenenia členov pobočky SSAKI pri URIVP


Malindžák Dušan, Prof. Ing. CSc. - strieborná medaila ZSVTS (2004), zlatá medaila ZSVTS (2007)

Koštial Imrich, Prof. Ing. CSc. - strieborná medaila ZSVTS (2003), zlatá medaila ZSVTS (2007)

Terpák Ján, Prof. Ing. CSc. - čestné uznanie ZSVTS (2009), strieborná medaila ZSVTS (2013), zlatá medaila ZSVTS (2017), propagátor vedy a techniky (2007)

Dorčák Ľubomír, Prof. Ing. CSc. - čestné uznanie ZSVTS (2009)

Kostúr Karol, Prof. Ing. CSc. - strieborná medaila ZSVTS (2010), zlatá medaila ZSVTS (2013)

Petráš Ivo, Prof. Ing. DrSc. - čestné uznanie ZSVTS (2013), strieborná medaila ZSVTS (2016), Cena ministra školstva - Vedec roka do 35 rokov (2005)

Straka Martin, doc. Ing. PhD. - čestné uznanie ZSVTS (2013), strieborná medaila ZSVTS (2016)

Spišák Ján, doc. Ing. PhD. - strieborná medaila ZSVTS (2014)

Laciak Marek, doc. Ing. PhD. - čestné uznanie ZSVTS (2016)

Flegner Patrik, doc. Ing. PhD. - čestné uznanie ZSVTS (2017)

Kačur Ján, doc. Ing. PhD. - čestné uznanie ZSVTS (2017)

Pócsová Jana, doc. RNDr. PhD. - čestné uznanie ZSVTS (2018)

Škovránek Tomáš, Ing. PhD. - čestné uznanie ZSVTS (2018)