Pobočka SSAKI pri URIVP, Fakulty BERG

 

Odboné podujatia 2020

Využitie nástrojov kvality formou Kaizen projektu
odborný seminár - Košice, 29.1.2020

Riadenie procesov prvovýroby hutníckej prevádzke
odborný seminár - Košice, 6.2.2020

Testovanie softvéru a orientácia v technickej dokumentáciib
odborný seminár - Košice, 11.2.2020

ADVANCED METHODS FOR MODELING AND CONTROL
odborný seminár - Košice, 13.2.2020

Cena prof. Ľ. Dorčáka za najlepšiu diplomovú prácu
ocenenie najlepšej diplomovej práce v troch študijných programoch - Košice, jún 2020

21th International Carpathian Control Conference - ICCC 2020
medzinárodná konferencia - Košice (online), 27.-29.október 2020

Karpatský logistický kongres - CLC 2020
medzinárodná konferencia - Bojnice, Slovensko, december 2020
!!! PRELOŽENÉ na rok 2021 !!!

Odborné podujatia 2021

Moderné trendy v automatizácii a informatizácii (I.blok)
odborný webinár -online, 2.2.2021
online prístup: tuke.webex.com/meet/marek.laciak

Moderné trendy v automatizácii a informatizácii (II.blok)
odborný webinár -online, 9.2.2021
online prístup: tuke.webex.com/meet/marek.laciak

Konferencia košických matematikov - KKM
konferencia - Herľany, marec 2021

22th International Carpathian Control Conference - ICCC 2021
medzinárodná konferencia - Czech Republic, 30.5.-2.6. 2021

Cena prof. Ľ. Dorčáka za najlepšiu diplomovú prácu
ocenenie najlepšej diplomovej práce v troch študijných programoch - Košice, jún 2021

Karpatský logistický kongres CLC 2021
medzinárodná konferencia - Bojnice, Slovensko, december 2021