Informácie

Odkazy

Aktualizácia

06.04.2024

PrihlásenieFacebook Youtube Instagram

Okruhy tém z predmetov pre štátne záverečné skúšky v roku 2024 pre ŠP: MP, IPZaSS, RPZaSS.

Prezentačné videa ústavu [video-1], [video-2] a video fakulty BERG [video-3] a nový poster ústavu [PDF].

Špičkový vedecký tím fakulty BERG je z ÚRaIVP:  [Oznam Akreditačnej komisie SR]

Študijné programy ponúkane na ústave pre nasledujúci akademický rok:

Aktuálne ocenenia pracovníkov a študentov ústavu: