Informácie

Odkazy

Aktualizácia

25.06.2024

PrihlásenieFacebook Youtube Instagram

Externá spolupráca

Ústav rieši rad významných úloh pre výskumné ústavy podnikov a priemyselné prevádzky na zmluvnom základe. Do tejto činnosti sú zapájaní aj študenti. Najvýznamnejšia spolupráca je s nasledovnými podnikmi: U.S.Steel Košice, s.r.o, Siemens, s.r.o, Bratislava, Železorudné bane Nižná Slaná, s.r.o, Slovmag Lubeník, a.s., Železiarne Podbrezová, a.s., Kolonial Košice, a.s.

Ústav má tiež dlhodobú medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými pracoviskami: AGH Krakow, VŠB Ostrava (Hornicko-geologická fakulta, Strojnícka fakulta, Metalurgická fakulta), Strojnícka fakulta v Miškolci, Montanuniversität Leoben (Inštitút automatizácie, Inštitút metalurgických procesov), University of Cambridge, Universite Libre de Bruxelles, Utah State University, University of Extremadura, University of California.

Zoznam vybraných úloh realizovaných pre prax:

 • 36/101101/19/ZoSVV
  prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. U. S. Steel Košice, s.r.o.
  Výskum a vývoj v oblasti matematického modelovania metalurgických procesov výroby surového železa a ocele (doba riešenia projektu 2019 - 2025)
 • P-101-0030/17
  doc. Ing. Marek Laciak, PhD. U. S. Steel Košice, s.r.o.
  Výskum nepriameho merania teploty a uhlíka v procese skujňovania
 • P-101-0018/17
  prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. Auto Market Experts, s.r.o.
  Vývoj reportovacieho systému
 • P-101-0052/12
  prof. Ing. Ľubomír Dorčák, CSc. U. S. Steel Košice, s.r.o.
  Analýza možností dosiahnutia max. teploty fúkaného horúceho vetra pre VP
 • P-101-0032/12
  prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. SWEEP Slovakia, Kechnec
  Databáza vstupnej kontroly
 • P-101-0004/11
  prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. Chemosvit Folie Svit, a.s.
  Výskum teplo-fyzikálnych vlastností tenkých fólií