Informácie

Odkazy

Aktualizácia

06.04.2024

PrihlásenieFacebook Youtube Instagram

Projekty VEGA

 • 1/0674/23
  doc. Ing. Tomáš Škovránek, PhD. Pokročilé metódy a nástroje pre modelovanie, simuláciu a riadenie reálnych materiálov, procesov a javov (2023-2026)
 • 1/0264/21
  RNDr. Erika Fecková Škrabuľáková, PhD. Aplikovanie moderných metód pri analýze a modelovaní technologických a ďalších procesov používaných pri získavaní a spracovaní zemských zdrojov s cieľom ich optimalizácie (2021-2024)

Projekty KEGA

 • 006TUKE-4/2024
  doc. RNDr. Jana Pócsová, PhD. Hybrid Learning v inžinierskom vzdelávaní (2024-2026)

Projekty APVV

 • APVV-22-0508
  prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. Výskum moderných metód, algoritmov a prostriedkov pre matematické modelovanie, analýzu, simuláciu, predikciu a riadenie dynamických procesov v zložitých systémoch a štruktúrach (07/2023-06/2027)

Zahraničné projekty

 • MISTI MIT ID000499 [USA]
  prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. Novel approaches and tools for fractional-order modeling of complex multiscale materials (2022-2024)
 • ARO W911NF-22-1-0264 [USA]
  prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. Novel mathematical methods for modeling, controling, and predicting complexity in nature and society (2022-2025)

Iné projekty