Informácie

Odkazy

Aktualizácia

06.04.2024

PrihlásenieFacebook Youtube Instagram

Konferencie

Na základe originálnych výsledkov výskumu, medzinárodnej spolupráce sa pôvodné katedry ústavu stali zakladateľmi dnes už v strednej Európe známych konferencií, ktoré sú každoročne poriadané v jednej z krajín Vissegradskej štvorky (v súčasnosti už aj Rumúnska)

  • Medzinárodná Karpatská konferencia o riadení - ICCC

Pedagogicko-výskumní pracovníci venujú nemalú pozornosť i rozvíjaniu študentských talentov v oblasti vedy a výskumu. Vyvrcholením tejto činnosti sú študentské odborné konferencie. Ústav každoročne v mesiacoch apríl-máj organizuje

  • Študentskú Vedeckú Odbornú Súťaž - ŠVOS

Víťazi z uvedených sekcií postupujú na súťaž s medzinárodnou účasťou v Košiciach a tiež sa zúčastňujú takýchto študentských vedeckých konferencií v zahraničí ako napr. na AGH Krakow, Montanuniversität Leoben, TU Ostrava, kde každoročne dosahujú popredné umiestnenia.

Ústav participuje aj na organizovaní ďalších konferencií ako napríklad:

  • Konferencia katedier a ústavov automatizácie a kybernetiky strojníckych a technologických fakúlt univerzít Českej republiky a Slovenskej republiky - Principia Cybernetica
  • 4th IFAC Workshop on Fractional Differentiation and Its Applications - IFAC FDA2010