Informácie

Odkazy

Aktualizácia

06.04.2024

PrihlásenieFacebook Youtube Instagram

Pracoviská ústavu

 • Pracovisko aplikovanej matematiky (PAM)
 • Členovia ústavnej rady

  • Meno, Priezvisko Funkcia
  • prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. riaditeľ ústavu
  • prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. zástupca riaditeľa ústavu
  • doc. Ing. Marta Benková, CSc. tajomníčka ústavu
  • doc. RNDr. Jana Pócsová, PhD. vedúca PAM
  • Ing. Gabriel Tréfa, PhD., MBA externý člen /U. S. Steel Košice, s.r.o./

  Pracovníci

  Emeritní profesori

  Technicko-hospodárski pracovníci

  Doktorandi

  Technické vybavenie